Liên Hệ & Nội Quy

Các bạn làm tự do hoặc các nhà cung cấp có hàng chuẩn và đẹp vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

Email: [email protected]

Telegram : @gaigoixinh

QUY ĐỊNH ĐĂNG BÀI DÀNH CHO CÁC NCC
1/ Ảnh đăng vào bài viết:
– Cập nhật trong vòng 6 tháng/ hết 6 tháng ép buộc thay bộ ảnh mới.
– Rõ vú, bím, mông, dáng, mặt che nhẹ
– Không can thiệp chỉnh sửa vào đường nét cơ thể

2/ Ảnh xác minh:
– Đăng ít nhất 01 ảnh xác thực và 15 ảnh không che của em hàng vào mục ‘ảnh xác minh’
– Ảnh xác thực phải rõ mặt, cho em hàng cầm giấy ghi thông tin đầy đủ gồm :
+Tên em hàng kèm mã số
+Ngày tháng năm lên bài
+Tên diễn đàn (gaigoixinh.com)
Đối với bài mới đăng, ngày xác minh sẽ trùng ngày đăng.
Sau mỗi 30 ngày, bài có thể được xác minh lại bằng cách gửi ảnh xác minh mới vào mục ‘ảnh xác minh’, hoặc cập nhật video có cầm giấy thể hiện ngày tháng năm.

3/ Đăng trùng
Mỗi gái gọi chỉ đăng 1 bài duy nhất trên web, nếu có các bài đăng trùng thì sẽ khóa bài đăng sau.

4/ Đổi nhà cung cấp
Bài đăng có thể đổi nhà cung cấp theo thỏa thuận riêng giữa hai nhà cũng cấp.
Nhà cung cấp cũ báo BQT đồng ý cho bài chuyển giao sang NCC mới. BQT sẽ tiến hành chuyển bài từ nick cũ sang nick mới.
Trường hợp không thỏa thuận được, bài sẽ được tự động chuyển giao sau 60 ngày kể từ ngày bài cũ hết hạn.
Khi không muốn tiếp tục làm việc với nhà cung cấp cũ, em hàng nên gửi xác nhận nghỉ NCC cũ bằng ảnh chụp kèm chữ viết tay nội dung và ngày tháng nghỉ.